Om oss
-

Agaia er, med sine 500 medarbeidere i høysesong, og en årsomsetning på ca. 830 mnok, Norges største anleggsgartner entreprenør.

Agaia er totalleverandør innen utvikling, bygging, ombygging og vedlikehold av alle typer utomhusanlegg –fra vugge til grav.

Selskapet har i over 40 år skapt levende utemiljø der kvalitet og uttrykk står i fokus. Årlig gjennomføres hundrevis av prosjekter for det private og offentlige næringsliv.

Sammen skaper vi bærekraftige uterom

– fra vugge til grav

Agaia utvikler, bygger og vedlikeholder uterom som er levende, vakre, varige og klimarobuste – sommer som vinter.

Dette favner blant annet barnehager, lekeplasser, aktivitetsparker, parker, hager, takhager, elvepromenader, bekkedrag, turstier, gang- og sykkelveier, miljøgater, holdeplasser, sansehager og gravsteder.

Uterommene gir mulighet til økt livsglede og bedre helse for mange mennesker, noe som i seg selv bidrar til en bærekraftig fremtid.

Som Norges største selskap innen dette segmentet, har vi i sesong opp mot 500 IHUGA medarbeidere som skaper levende, vakre og varige uterom!

Samspill med våre kunder og omgivelser.

Vi er i førersetet innen kontinuerlig forbedring og bruk av ny teknologi.

Sammen setter vi standarden for en bærekraftig fremtid

Visjonen er ambisiøs, og er noe Agaia folket vil strekke seg etter i uoverskuelig fremtid.

Bærekraftig utvikling skal tilfredsstille dagens behov uten å ødelegge fremtidige generasjoners muligheter til å tilfredsstille sine behov.

Vi hensyntar både klima & miljø, sosiale forhold og økonomi. Utvalgte deler av FNs 17 bærekraftsmål inngår som en naturlig del av selskapets strategi.

Å sette standarden betyr også at våre leveranser, enten det er produkter, tjenester eller kundebehandling skal være best i bransjen. Vi strekker oss langt for å skape merverdier for eiere, kunder, medarbeidere, naturen og samfunnet.

Vi skaper mangfoldskultur der medarbeidere blomstrer og presterer

Dette er vår misjon og er det vi gjør hver dag for å oppnå visjonen om å sette standarden for en bærekraftig fremtid.

Mangfold sitter i hodet på folk, i Agaia er dette langt mer enn bare kjønn og pass.

Vi tror på at stort mangfold med komplementære ferdigheter gir bedre arbeidsmiljø og høyere verdiskaping.

Medarbeidere som blomstrer, har de beste forutsetninger for å yte og skape gode resultater som bidrar til at vi kan oppfylle de ambisiøse bærekraftsmålene vi har satt oss.

Vårt verdigrunnlag er IHUGA

Innovativ, Hensynsfull, Uredd, Grundig og Arbeidsom

Innovative – vi er fremtidsrettet, nysgjerrige og alltid på jakt etter de beste løsningene for samfunnet, mennesker og miljøet.

Hensynsfulle – vi bryr oss og respekterer planeten vi bor på, menneskene vi har rundt oss og tar vare på egen helse og sikkerhet

Uredde – vi tør å utfordre etablerte sannheter, er ambisiøse og tenker langsiktig for å skape gode resultater.

Grundige – vi forholder oss til fakta,  leverer kvalitet og vil kontinuerlig forbedre oss

Arbeidsomme – vi finner glede i å jobbe sammen, bretter opp ermene og gir oss ikke før jobben er gjort

Bli kjent med organisasjonen vår