Åpenhetsloven
-

Åpenhetsloven trådte i kraft den 1. juli 2022 og har til formål å fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester. 


I Agaia har vi fokus på bærekraft og høy etisk standard i våre kontrakter og innkjøp. Dersom man skal være leverandør til Agaia stilles egne kontraktskrav som må oppfylles når det gjelder HMS, miljø, seriøsitet, kvalitet og samfunnsansvar.

Vi foretar aktsomhets- og risikovurderinger knyttet til blant annet seriøsitet, lønns- og arbeidsforhold når vi kartlegger våre verdikjeder. Dette for å avdekke om det er grunnlag for oss til å undersøke enkelte leverandører nærmere før vi inngår nye kontrakter. Denne kartleggingen gir oss samtidig grunnlag for å kunne si noe om hvilke områder vi anser å representere risiko for brudd på seriøsitetsbestemmelsene eller vårt etiske regelverk, og om det er grunnlag for oss til å iverksette spesifikke tiltak for å redusere denne risikoen.

Agaias årlige redegjørelse for aktsomhetsvurderinger finner du her.

For spørsmål eller andre henvendelser, ta kontakt på therese.bekkevold@agaia.no