Bærekraft
-

Sammen setter vi standarden for en bærekraftig fremtid.

Bærekraftig utvikling er å utvikle verden til et bedre sted for alle mennesker nå, uten å ødelegge for de som kommer senere. Det handler om sosiale forhold, økonomi, klima og miljø. Å jobbe for en bærekraftig utvikling kan gjøres på mange måter. Vi gjør det ved å jobbe mot FNs bærekraftsmål på følgende måte:

Vi gjør det beste for planeten vi bor på ved å ha bransjens laveste C02-utslipp og være de beste på sirkulærøkonomi.

Vi gjør det beste for menneskeheten ved å skape varige løsninger, dyrke mangfold og satse på talenter og kompetanseutvikling.

Vi skaper resultater i særklasse gjennom samspill med våre kunder. For på den måten å sikre trygge arbeidsplasser og gi rom for å investere i fremtiden.