Wessels plass
-

Et av hovedstadens viktigste byrom må også være et av de mest innbydende. Ikke nok med det – her må sikkerheten ivaretas. Noe som selvsagt ble en del av designet.

Prosjektdetaljer:
Oppdragsgiver: Stortinget
Når: 2019-2020
Verdi: 32 MNOK inkl. mva

Sentralt i Oslo ligger Wessels Plass. En innbydende del av byen som brukes flittig av alle de som passerer eller befinner seg i områdene rundt Karl Johansgate, Akershus festning og Rådhusplassen.

Wessels Plass er mer enn bare en levende, vakker og varig plass. Med Stortinget sentralt i området var sikkerhet det viktigste å ta hensyn til. Noe som ble gjort ved å gjennomføre en helhetlig perimetersikring rundt Stortingsbygget, men også å innlemme sikkerhet i selve designet og utformingen.

Utvendig sikring ble løst ved å skjerme gater og plasser rundt bygningen for unødig biltrafikk.

Benker og beplantning er utformet slik at de sørger for passiv sikkerhet.

Den nye springvannfontenen fungerer som et naturlig samlingspunkt i hyggelige og sikre omgivelser.

La oss skape noe fint sammen.

Vil du ta din idé og visjon til virkelighet? Vi har lang erfaring med store og små uteroms-prosjekter og er landets største aktør innen både vedlikehold og nyanlegg.