Thorvald Meyers gate
-

Da Thorvald Meyers gate på Grünerløkka i Oslo ble stengt for gjennomfartstrafikk, åpnet man samtidig for mange nye muligheter.

Prosjektdetaljer:
Thorvald Meyers gate
Oppdragsgiver: Bymiljøetaten Oslo Kommune, Vann og Avløp, Sporveien
Når: 2018-2020
Verdi: 260 MNOK inkl. mva

Det tradisjonsrike området preges av oppgraderte og brede fortau med natursteindekke og smågatestein innerst mot vegg, samt mer areal for opphold. Deler av området er fredet, mens hele området preges av sterk historie og tradisjoner man ville ivareta.

Øvre del av Thorvald Meyers gate er fredet av Riksantikvaren. Her ble det ikke lagt asfalt, men tatt i bruk storgatestein i gaten og granitt i gangsonen, noe som understreker den historiske utformingen.

Regnbed håndterer overvann. Gaten har i sin helhet fått nye benker, avfallsbokser for kildesortering og god fremkommelighet for trikk og fotgjengere.

Alt i alt en gjennomført, gjennomtenkt og godt likt løsning til det beste for både mennesker og miljø.

Oppdraget ble utført i samarbeid med Isachsen Anlegg AS

La oss skape noe fint sammen.

Vil du ta din idé og visjon til virkelighet? Vi har lang erfaring med store og små uteroms-prosjekter og er landets største aktør innen både vedlikehold og nyanlegg.