Sandvika Elvepromenade
-

Fra en anonym elvebredd til en promenade hele Sandvika er stolte av. Kadettangen elvepark har gitt området et betydelig og imponerende løft.

Prosjektdetaljer:
Oppdragsgiver: Bærum Kommune
Når: 2018 – 2020
Verdi: 145 MNOK inkl. mva

Elvepromenaden er nesten en halv kilometer lang og inndelt i tre soner. Prosjektet strekker seg fra Rigmor-brygga i sør til Andeneskvartalet i nord og består av en sambruksgate, en møbleringssone og en trebrygge. For å øke tilgjengelighet til elva er brygga bygget i to og tre nivåer.

Sambruksgaten har fått ny og utvidet teknisk infrastruktur. Med 5 meter bredde gis gående og syklende prioritet, mens biler og varelevering har plass til å stanse for lessing og lossing. Gaten er opparbeidet med brostein, nye trapper og frodig beplantning.

I snitt er Elvepromenaden 6 meter bred og delt inn i to til tre nivåer med tre-overflate. Bryggekonstruksjonen består av betongelementer montert på stålkjernepeler i elven. Området er opparbeidet med beplantning, belysning og benker i en møbleringssone som går langs begge sider av sambruksgaten.

I Rådhushagen er det plantet med hardføre, blomsterrike og bladdekkende stauder. Plantene som er valgt er populære for bier og humler, og får besøk av sjeldne sommerfugler som trives på de kalkrike øyene i Oslofjorden.

Totalt sett er det gravd ut ca. 8000 m3 masser og tilført tilsvarende nytt. Det er lagt 3500 m2 tre-dekker og montert 2500 tonn dekker av betongelementer i tillegg til en rekke betongkonstruksjoner og betydelig mengde anleggsgartnerarbeid.

La oss skape noe fint sammen.

Vil du ta din idé og visjon til virkelighet? Vi har lang erfaring med store og små uteroms-prosjekter og er landets største aktør innen både vedlikehold og nyanlegg.