Sætre sentrum
-

Nøkkelen til god flyt og et velfungerende sentrum er infrastruktur. Beviset på det kan du finne i Sætre.

Prosjektdetaljer:
Sætre sentrum – infrastruktur
Oppdragsgiver: Bymiljøetaten
Når: 2016-2019
Verdi: 70 MNOK inkl. mva

I Sætre sentrum ble det gjennomført en full opparbeidelse av nye sentrumskvartaler med teknisk infrastruktur for nye og eksisterende bygg. Infrastrukturen består av vann- og avløpsanlegg med pumpestasjon, nedfelte avfallscontainere, samt kabelanlegg med belysning, elbilladere og gatevarme.

Det ble også opparbeidet en hovedgate med tilknytning til nytt torv med fontene, samt etablert sideveier til nybygg for næringsliv og boligformål.

Brede fortau med granittheller og god tilgang til sjø og strand har skapt et vakkert, levende og varig område for både næringsliv og rekreasjon.

La oss skape noe fint sammen.

Vil du ta din idé og visjon til virkelighet? Vi har lang erfaring med store og små uteroms-prosjekter og er landets største aktør innen både vedlikehold og nyanlegg.