Olav Vs gate og Klingenberggata øst
-

Kan man spare inn nærmere 37 000 liter diesel, noe som tilsvarer omtrent 100 000 kilo CO2 ved å tenke nytt når man bygger et byrom? Ja, selvfølgelig. Bare ta en tur i Olav Vs gate og Klingenberggata øst.

Prosjektdetaljer:
Oppdragsgiver: Bymiljøetaten Oslo Kommune
Når: 2019 – 2020
Verdi: 77 MNOK inkl. mva

Et pilotprosjekt hvor man skulle ha et fossilfritt anlegg, utslippsfritt innenfor byggegjerdene og størst mulig bruk av elektriske maskiner. Ikke bare ble øvre del av Olav Vs gate bygget om til en gågate skreddersydd for myke trafikanter, men hele prosjektet er et kroneksempel på hvordan å gjøre det beste for både mennesker og miljø.

12 nye trær er plantet i rotcellekasser, 5200 m2 granittheller ble lagt og et snøsmelteanlegg sørger for at alle gangarealer er snø- og isfrie når hoftebrudd-sesongen er i gang.

 

La oss skape noe fint sammen.

Vil du ta din idé og visjon til virkelighet? Vi har lang erfaring med store og små uteroms-prosjekter og er landets største aktør innen både vedlikehold og nyanlegg.