Nordbyveien
-

Gode arbeid starter i grunnen. Det var også tilfellet da Nordbyveien og Svelvikveien fikk utført forfallstiltak og opprusting.

Prosjektdetaljer:
Oppdragsgiver: Statens vegvesen region sør og Buskerud fylkeskommune
Når: 2017 – 2019
Verdi: 91 MNOK ink. Mva

Her ble hele det eksisterende VA-anlegget skiftet ut og separert. For å føre overvannet ned til fjorden ble tre eksisterende traseer oppgradert til dagens standard.

Langs veibanen ble nytt fortau bygget. Selve veibanen ble oppgradert med blant annet nytt rekkverk, nedlegging av luftstrekk i kabler, nye gatelys og 24 nye støttemurer.

Granitt ble benyttet både i stablemur og for mur i veioppbygging.

Lurer du på hva vi kan gjøre for deg?

Trenger du hjelp med å få din idé og visjon til å bli virkelighet? Ta kontakt med meg så finner vi ut av det sammen. Vi har lang erfaring med å jobbe med noen av landets største selskaper og organisasjoner, både i privat og offentlig sektor.