Nedre Bøkeligate
-

En gate har mange funksjoner. Den skal gi plass til biler og andre kjøretøy, men er også viktig for å skape levende og trivelige byområder. Steder som skaper positive opplevelser for de som bor og ferdes i byen. Det gjør Nedre Bøkeligate i Larvik.

Prosjektdetaljer:
Oppdragsgiver: Kaare Mortensen AS
Når: 2019 – 2020
Verdi: 4,6 MNOK eks. mva

I Nedre Bøkeligate ble det både levert og lagt et samlet areal med brostein på ca. 3000m2 i hele gateløpet. I tillegg er det levert og monter storgatestein som vannrenner og kanter, kantstein langs vei og gateløp.

Nærparken som er knyttet til gaten ble også oppgradert med granittdekker, nytt sitteamfi i granitt, samt møblert, beplantet og utstyrt med trygge lekeområder med gummidekket.

Anlegget er stort, og arbeidet strakk seg over tid. En stor del av jobben ble utført vinterstid, noe som kan være ekstra krevende.Det måtte også tas hensyn til boliger i gateløpet, samt kjøring til boliger, noe som har krevd fleksibilitet og tilpasning underveis.

Lurer du på hva vi kan gjøre for deg?

Trenger du hjelp med å få din idé og visjon til å bli virkelighet? Ta kontakt med meg så finner vi ut av det sammen. Vi har lang erfaring med å jobbe med noen av landets største selskaper og organisasjoner, både i privat og offentlig sektor.