Lilleøya Gravlund
-

Lilleøya Gravlund er den første rene minnelunden som ble bygget i Norge. Gravplassens totale areal er ca. 50 dekar bestående av naturreservat, vannspeil, støttemurer, kirketårn og titusenvis av planter og trær.

Lilleøya Gravlund
Oppdragsgiver: Bærum kommune
Når: 2019 – 2021
Verdi: 90 MNOK inkl. mva

Ikke bare er gravlunden helt unik, på Lilleøya er også naturmangfoldet helt spesielt. Noe man selvsagt måtte ta høyde for i forbindelse med utviklingen og utførelsen av arbeidet.

Blant annet vokser dragehodeblomsten her. Denne er vertsplante for den sjeldne dragehodeglansbillen. Med unntak av et usikkert funn i Kaliningrad i Russland, er indre Oslofjord eneste kjente levested for denne billen i hele verden. Ett av disse stedene er nettopp Lilleøya.

I tillegg til å ivareta det biologiske mangfoldet og være et sted for å minnes sine kjære, fremstår gravplassen som et åpent naturlandskap med fine muligheter for tur og rekreasjon. Likevel skal det ikke levnes noen tvil om at man befinner seg på en gravplass når man er her.

Her er det bygget et 15 meter klokketårn i hvit betong, et 30 meter langt vannspeil i cortenstål, pergolaer og en 350 meter lang støttemur i varierende høyde. Muren er dekorert med et komplekst matrisemønster. Et mønster som også går igjen i en stor trevegg av spiler. Det er også lagt 1500 m² kostet plate med grønne fuger på mark og 100 meter sort betong for minneplaketter.

På Lilleøya Gravlund har vi behandlet og bearbeidet 40 000 m3 med masse, plantet 30 000 busker, stauder og trær, samt innsamlet og plantet norsk blåveis. Det er utført både VA og elektroarbeider samt bygget et driftsområde med mannskapslokaler, varm og kald garasje.

Lurer du på hva vi kan gjøre for deg?

Trenger du hjelp med å få din idé og visjon til å bli virkelighet? Ta kontakt med meg så finner vi ut av det sammen. Vi har lang erfaring med å jobbe med noen av landets største selskaper og organisasjoner, både i privat og offentlig sektor.