Krokstadelva
-

Når trafikksikkerheten skal økes, er det samtidig mye annet som kan oppstå. Derfor er både samspill og egen sikkerhet blant viktige momenter i veiprosjekter som dette.

Prosjektdetaljer:
Oppdragsgiver: Drammen kommune
Når: 2021
Årlig verdi: 2 MNOK eks. mva

For økt trafikksikkerhet langs Krokstadelva i Drammen ble det iverksatt en rekke tiltak spesielt som både beskytter bilister og fotgjengere.

Ved slikt arbeid dukker det ofte opp uforventete ting underveis. Ting man kanskje ikke har fått med i prosjekteringsunderlaget, men som lar seg løse med godt samarbeid og god dialog med byggherre.

Sikkerhet ligger også i det man ikke ser, og arbeid i grunnen er ofte en vesentlig del for å skape trygge omgivelser å ferdes i. I dette prosjektet ble det benyttet både kantstein og smågatestein for å skape gode løsninger, samt nedsatt sandfang og hjelpesluk. Det ble også lagt nye OV-rør på 200mm og 250mm i forbindelse med nytt løp til overvann.

Når man jobber med trafikksikkerhet, må også egne sikkerhet ivaretas. Sentralt i arbeidet var da rett bruk av maskiner, utstyr og verneutstyr i tillegg til med tydelig skiltplan, arbeidsvarsling, SJA og rapportering via Smartdok og Interaxo.

Lurer du på hva vi kan gjøre for deg?

Trenger du hjelp med å få din idé og visjon til å bli virkelighet? Ta kontakt med meg så finner vi ut av det sammen. Vi har lang erfaring med å jobbe med noen av landets største selskaper og organisasjoner, både i privat og offentlig sektor.