Grev Wedels Plass
-

Selv om plassen er relativt liten, kan ønskene være store. Nettopp det var saken med Grev Wedels plass.

Grev Wedels Plass
Oppdragsgiver: Drammen kommune byprosjekter
Når: 2019
Verdi: 11 MNOK inkl. mva

 

Grev Wedels plass ligger i et sentrumsnært område i Drammen. Et område med hyppig frekvens av biltrafikk og myke trafikanter. Det nye anlegget på 2000 m² måtte tilpasses opp mot eksisterende anlegg.

Prosjekt med høy grad av kompleksitet på grunn av utfordrende grunnforhold, liten plass, mange detaljerte elementer som måtte koordineres opp mot hverandre og mange arbeider på én gang.

Nytt anlegg består av park med amfi, overvannshåndtering med regnbed, nytt VA-anlegg, belysning og gangarealer av forskjellige typer granitt.

La oss skape noe fint sammen.

Vil du ta din idé og visjon til virkelighet? Vi har lang erfaring med store og små uteroms-prosjekter og er landets største aktør innen både vedlikehold og nyanlegg.