Farriseidet
-

Det finnes steder som gjør at man sperrer øynene opp. Farriseidet er et av dem. Se hvordan deler av E18 og området rundt har gått fra ubetydelig veistrekning til imponerende skue.

Prosjektdetaljer:
Oppdragsgiver: Marthinsen og Duvholt AS
Når: 2019 – 2020
Verdi: 7,6 MNOK eks. mva

Entreprisen EK3 er en del av E18-utbyggingen i Vestfold, parsell Bommestad – Sky. Arbeidet omfatter bygging av lokalveier, ramper, kollektivterminal, landskapsforming, konstruksjoner og teknisk infrastruktur i Farriseidet.

Arbeidet og anlegget var både stort og omfangsrikt. Komplekse utfordringer med tanke på områdets beliggenhet med Farrisvannet på den ene siden og Bøkeskogen på den andre.
At Farrisvannet i tillegg er en drikkevannskilde stilte strenge krav til håndtering av maskiner, utstyr og nøye kontroll med utslipp.

Arbeidet bestod av komplett levering og montering av kantstein, taktil merking, betongheller, steindekker i trafikkøyer, rundkjøringer og bussterminal. I tillegg til beplanting, gressarealer og tilpasninger mot Farrisvannet og Bøkeskogen.

Blant materialene som er brukt finner man kinesisk granittkantstein, portugisisk storgatestein, betingheller og elvestein. Det ble i tillegg plantet en betydelig mengde trær, buskfelt og stauder, samt sørget for en utvidelse av omkringliggende skog med nesten 12 000 piskplanter av bøk og eik.

Lurer du på hva vi kan gjøre for deg?

Trenger du hjelp med å få din idé og visjon til å bli virkelighet? Ta kontakt med meg så finner vi ut av det sammen. Vi har lang erfaring med å jobbe med noen av landets største selskaper og organisasjoner, både i privat og offentlig sektor.