Åskollen skole
-

Som mange skoler fungerer også skolegården til Åskollen skole som et nærmiljøanlegg. Her gjaldt det, som alltid, å skape uterom som fungerer til allsidig bruk.

Prosjektdetaljer:
Oppdragsgiver: Drammen Kommune
Når: 2019
Verdi: 4 MNOK inkl. mva

Arbeidet besto av en del masseutskifting og dreneringsarbeider i tillegg til montering av klatretårn med gummibelegg og en liten ballbane.

La oss skape noe fint sammen.

Vil du ta din idé og visjon til virkelighet? Vi har lang erfaring med store og små uteroms-prosjekter og er landets største aktør innen både vedlikehold og nyanlegg.