Nye krav til kjønnsbalanse i styrene

-

Agaia ligger i forkant av de nye lovkravene om kjønnsbalanse i styrene.

 

I løpet av 2024 må alle aksjeselskaper med mer enn 100 millioner i samlede drifts- og finansinntekter ha minst 40 prosent av hvert kjønn i styret. For mange vil dette bety at de må gjøre endringer i løpet av året.

Ifølge administrerende direktør Petter Vistnes har Agaia hatt fokus på mangfold i virksomheten i mange år, og i strategiplanen fra 2021 ble det satt som mål at man skal ha minimum 40 prosent av hvert kjønn i ledende posisjoner.

Vistnes er positiv til de nye kravene som innføres.

– Hadde ikke myndighetene innført røykelov og strengere HMS-krav så ville ikke det ha blitt gjort. Nå er vi i samme båt og blir pushet på. For bygg- og anleggs del så mener jeg at dette er med på å dra oss videre, sier han til Byggeindustrien.

I 2023 fikk bedriftens styre to nye kvinner inn, og er nå godt kjønnsbalansert med tre kvinner og fire menn.

Agaia har valgt å tenke litt utenfor egen bransje når de har rekruttert nye styremedlemmer. De to siste tilskuddene er eksempler på det: Gunn Cecilie Ringdal, som er jurist med spisskompetanse innen eiendom og offentlig forvaltning. Hun er partner og advokat i Hjort, og har politisk erfaring etter blant annet å ha vært ordfører i Lier i åtte år.

Og Marianne Hagen, som er tidligere statssekretær i Utenriksdepartementet og har vært kommunikasjonssjef på Slottet. Hun jobber nå som Executive Director i prosjektet The Antarctic Seabed Curtain, og har tidligere vært konserndirektør med ansvar for bærekraft, HSSE og kommunikasjon i Aker Solutions ASA.

– Styret skal bidra til å utvikle virksomheten og har ansvar for å sette strategi og en retning, samt en del viktige kontrolloppgaver. I tillegg til det tradisjonelle årsoppgjøret vil styret nå også få ansvar for å rapportere i henhold til det nye bærekraftsdirektivet som trer i kraft. Vi må ha kompetente styrer for å håndtere dette, sier Vistnes.

 

Dette er utdrag av en artikkel som har vært publisert på bygg.no og i Byggeindustrien nr 2-2024.

Les resten av saken her
(krever abonnement).

 

– Man må ikke se på det nye lovkravet om en trussel, men som en mulighet. Dersom bedriftene blir for homogene er det en fare for at evnen til innovasjon og nytenkning vil svekkes, sier administrerende direktør Petter A. Vistnes i Agaia.

 

Styret i Agaia består av fire menn og tre kvinner:
Bak fra venstre: Cato A. Haug (styreleder, til daglig leder i HCA Melbye), Fridtjof Myhrene (aksjonærvalgt, Agaia), Thomas Lysgaard (hovedtillitsvalgt/ ansattrepresentant Agaia) og Rolf Thorsen (daglig leder Polaris Eiendom). Foran fra venstre: Gunn Cecilie Ringdal (partner/ advokat i Hjort), Marianne Hagen (Executive Director The Antarctic Seabed Curtain) og Monica Valstad Hals (tillitsvalgt/ ansattpresentant Agaia).