Mangfold starter på toppen

-

Et ferskt styrevedtak legger lista høyt når det gjelder kjønnsbalanse i Norges største anleggsgartnerfirma.

Et styrevedtak fra 2021 legger lista høyt når det gjelder kjønnsbalanse i Norges største anleggsgartnerfirma.

Innen 2025 har Agaia satt seg som mål å ha minimum 40 prosent av hvert kjønn i alle ledernivåer – det gjelder både i styre, ledergruppe og ut til prosjekt-, anleggs- og arbeidsledernivå.

– Det er ambisiøst og veldig konkret, men fullt mulig å få til. Per i dag vi har allerede mer enn 30 prosent kvinner i lederstillinger, så vi er på god vei, sier administrerende direktør Petter Vistnes til Byggeindustrien.

I august 2021 byttet selskapet navn til Agaia og staket samtidig ut ny kurs med ny visjon der de ønsker å sette standarden for en bærekraftig fremtid og nye verdier.

– Navnebyttet er et ledd i vår nye strategi hvor menneske, miljø og mangfold skal stå i sentrum. Og med mangfold mener vi både kjønn, alder, etnisitet, utdannelse, kompetanse og bakgrunn, sier Vistnes.

En av representantene for selskapets nysatsning er viseadministrerende direktør Marthe Sandved. 33-åringen ble hentet inn i ledelsen i 2020, etter å ha jobbet som konsernadvokat i anleggsbransjen og noen år på advokatkontor med bygg og entreprise som spesialfelt.

– Som jurist er jeg ikke utdannet til ledelse, men har blitt vist stor tillit. Jeg opplever at organisasjonen er veldig åpen for endringer, og som ung kvinnelig leder har jeg blitt tatt veldig godt imot, sier hun.

Dette er utdrag av en artikkel som har vært publisert på bygg.no og i Byggeindustrien nr 1-2022. Les resten av artikkelen her. (krever abonnement).