Faktura­informasjon

-

Vi i Agaia tror på å gjøre det enkelt. Derfor ønsker vi å motta fakturaer på EHF. Alle fakturaer må inneholde navn på bestiller og merkes med riktig prosjektnummer i feltet «Deres ref.»

Sending av EHF-faktura

Prosjektnummeret kan bestå av 4 tall, 4+3 tall delt med bindestrek eller 8 tall. Presis angivelse er avgjørende for rask behandling og betaling av fakturaer innen gitte tidsfrister.

Prosjektnummeret skal merkes i ett av følgende felter:

  1. Project Reference
  2. Additional Document Reference (der DocumentType=50)
  3. Additional Document Reference (der DocumentType=130)
  4. Accounting Cost

Sending av faktura pr. e-post

Faktura må være tydelig merket med prosjektnummer og bestiller. Hver mail skal innehold kun én PDF-fil hvor faktura med eventuelle spesifiseringer kommer samlet.

Oppfylles ikke disse kravene blir faktura returnert.

Har du spørsmål?
Ta kontakt her

EHF-faktura sendes til

Agaia AS
Foretak 942 493 894

PDF-faktura sendes til

Agaia AS
faktura@agaia.no