Dyrker frem nye anleggsgartnere

-

En t-banefører, en byutvikler, en regnskapsfører og en asylsøker. Vi har spurt fire ansatte i Agaia med høyst ulik bakgrunn om hvorfor de valgte anleggsgartnerbransjen.

Denne saken sto først på trykk og publisert i Byggeindustrien/Bygg.no.
Journalist: Svanhild Blakstad.

 

Fra asylmottak til fagbrev og fast jobb

Navn: Weldeslasie «Waldo» W. Asgodom Alder: 27
Stilling: Anleggsgartner
Utdanning og bakgrunn: Grunnskole fra hjemlandet Eritrea. Kom til Norge som asylsøker i 2014. Tok fagbrev som anleggsgartner på slutten av 2021, etter to år på videregående skole og som lærling.

– Hvorfor begynte du å jobbe i anleggsgartnerbransjen?
– Jeg er en praksismann og liker å jobbe ute og kjøre maskiner. Da jeg kom til Norge bodde jeg først 1,5 år på asylmottak før jeg kunne flytte. Jeg kunne bare litt engelsk, men startet på videregående skole og gikk på norskkurs. I denne bransjen var det lett å få jobb selv om jeg ikke kunne språket så godt.

– Hva er det beste med jobben?
– Den er variert og det er gøy å jobbe utendørs, og spesielt om sommeren. Jeg har tatt sertifikat på hjullaster og kjører mye. Ellers jobber jeg med stein og bygger nye anlegg. For tiden jobber jeg på Nationaltheatret i Olav Vs gate med legging av gågatestein. Der er vi ti som jobber sammen, og det er veldig hyggelige kolleger. I denne bransjen er det mye jobb hele året, og i vinter har jeg også mye brøyting og strøing. Det har blitt en del overtid og da tjener vi ekstra, og det er fint.

 

T-banefører valgte nytt spor

Navn: Maria Stefania Ferrari
Alder: 30 år
Stilling: Anleggsgartnerlærling
Utdanning og bakgrunn: Studiekompetanse fra videregående skole. Kunstfagskole, samt lektorstudier ved UiO. Jobbet som t-banefører i Sporveien i fem år.

– Hvorfor begynte du å jobbe i anleggsgartnerbransjen?
– Etter et par år med studier fant jeg ut at jeg passet best i et praktisk yrke. Jeg trivdes godt som t-banefører, men lengtet likevel etter et mer variert yrke hvor jeg kunne utfolde meg kreativt. Da jeg fikk min egen hage ble jeg mer og mer interessert i planter og landskap. Jeg funderte på hvor jeg kunne samle alle mine egenskaper i ett yrke og landet på anleggsgartner. Det var en fulltreffer. Jeg var nok litt forutinntatt og trodde det kun var for menn som bruker verktøy og kjører gravemaskin, men der tok jeg feil. Dette yrket passer like godt for kvinner.

– Hva er det beste med jobben?
– Siden Agaia er Norges største anleggsgartnerfirma har jeg mulighet til å delta på større oppdrag og tilegne meg bredere kunnskap innenfor faget. Det gir meg en variert arbeidsdag og et stort kollegialt miljø som jeg verdsetter.

– Har du støtt på noen utfordringer?
– Å jobbe som anleggsgartner kan av og til være fysisk krevende, og for meg som er under 1,60 meter høy kan det være utfordrende å balansere et seks meter langt drensrør på skuldrene. Fordelen er at jeg fint kan få plass i en kum når det trengs! Heldigvis er det ingen som forventer at du skal kunne alt eller bære alt, og vi hjelper hverandre. Det beste er at vi jobber som et team. Utfordringene trenger ikke å begrense deg, men heller gi deg mulighet til å vokse.

 

Byttet ut Excel med beskjæringssaks og spade

Navn: Marit Eng
Alder: 46
Stilling: Anleggsgartnerlærling
Utdanning og bakgrunn: Bachelor i økonomi og administrasjon / autorisert regnskapsfører. Jobbet i mange år som teamleder i regnskapsfirma.

– Hvorfor begynte du å jobbe i anleggsgartner-bransjen?
– Det er en tanke som har ligget der lenge. Jeg er glad i naturen og trives med å være i aktivitet. Dessuten er jeg veldig interessert i alt som gror. Det kom til et punkt hvor jeg fikk lyst å gjøre noe helt annet, selv om jeg trivdes i jobben jeg hadde. Som regnskapsfører sitter du mye stille foran en skjerm, og jeg er ikke så glad i det. At det ble Agaia er ikke tilfeldig. Jeg har sett dem mye i bybildet i Drammen, og jeg har registrert at de satser mye på lærlinger og har mange voksenlærlinger.

– Hva er det beste med jobben?
– Den er allsidig og veldig variert. Jeg liker best å jobbe med det grønne, med planter og skjøtsel – og aller mest på våren og sommeren. På vinteren går det i snørydding og beskjæring. Men uansett er det fint å være ute året rundt. Ellers synes jeg det er bra at her er det plass til alle – at selv om man endrer mening eller retning, finnes det andre muligheter.
Jeg er glad for å ha fått muligheten til å skaffe meg en ny utdanning og jobb. Jeg har fått masse kommentarer og backing fra omgivelsene, og har blitt tatt veldig godt imot.

– Har du støtt på noen utfordringer?
– Det var kjempeskummelt å si opp jobben og satse på noe helt nytt og ukjent. Og det var en rar følelse å gå fra å ha en jobb du mestrer, til å hoppe ut i det ukjente. Jeg levde på oppsparte penger det året jeg gikk på skole, og hadde deltidsjobb ved siden av for å få det til å gå rundt. Jeg startet på anleggsgartnerlinjen uten at vite om jeg kom til å få lærlingplass, men jeg forsto at det var et stort behov for fagarbeidere. Jeg er veldig glad for at jeg tok steget og valgte en ny retning i yrkeslivet. Selv om det har vært trangt økonomisk, får jeg det igjen i økt livskvalitet. Samtidig ser jeg også at jeg kan få god nytte av den kompetansen jeg har med meg innen økonomi og regnskap.

 

Trigges av teknologi og nye markedsmuligheter

Navn: Yuri Sangueza
Alder: 38
Stilling: Teknisk sjef
Utdanning og bakgrunn: MSc i by- og regionalplanlegging, diploma i internasjonal teknologiledelse, bachelor i ingeniørfag bygg og anlegg. Har jobbet med samferdselsprosjekter, by- og regionplanlegging i Oslo kommune. Senere prosjektleder og seksjonssjef for areal og landskap i COWI. Har også jobbet som prosjektleder for den nye Gatenormalen i Oslo.

– Hvorfor begynte du å jobbe i anleggsgartnerbransjen?
– Jeg har alltid likt å jobbe med nybrottsarbeid, og i Agaia er det mange spennende forretningsmuligheter og konsepter som jeg får være med og drive og utvikle. Her spiller også teknologi en viktig rolle.

– Hva er det beste med jobben?

– Entreprenørbransjen er ny for meg og jeg lærer mye hver dag. Jeg leder en enhet som jobber med marked og tilbud. Det er både spennende og givende å vinne jobber og bi-dra med å sikre arbeidsplasser. Det er også fint å se hvor viktig leveransene våre er for lokalsamfunnet og klimaet. Hvert år planter vi cirka en halv million planter, noe som bidrar til hyggelige og attraktive uterom.

– Har du møtt noen utfordringer, i så fall hvilke?
– Anleggsbransjen er i stadig endring for å levere sine tjenester med null utslipp, med miljøvennlige og kortreiste materialer. Elektrifiseringen av maskiner og utstyr har gitt nye måter å bygge på. Dette kan by på utfordringer knyttet til planlegging og gjennomføring, men jeg opplever nok at denne typen utfordring blir møtt med entusiasme for å løse disse.