Bymiljøetaten velger Agaia for skjøtsel og vedlikehold av bydel Østensjø

-

Nå får bydel Østensjø egen driftspatrulje og helårs skjøtsel av grøntarealene, spesielt viktig blir også Østensjøvannet.

Etter en spennende anskaffelsesrunde, er det Agaia som er tildelt Park- og Østensjø-kontrakten.

– Agaia skal drifte og vedlikeholde grøntområdene i Bydel Østensjø for Bymiljøetaten fremover. Vi ser frem til et godt samarbeid og skal sammen sørge for innbydende grøntarealer for mennesker og dyr i bydelen, sier Nikolai Holm Varkold, park- og friområdeforvalter for Bymiljøetaten.

Agaia er ledende innen skjøtsel og drift av store utomhusanlegg, og drifter mer enn 2000 slike anlegg i Norge. Med kontrakten får Agaias vedlikeholdsavdeling et nytt geografisk område i Oslo. Nå skal Bymiljøetaten og bydel Østensjø nyte godt av deres ekspertise og ihuga arbeidskraft.

Skapt for å skape biologisk mangfold
Arbeidet vil omfatte drift, skjøtsel og vedlikehold av hovedsakelig parker, enger, turveier, friområder og grøntdrag.

– Spesielt viktig er Østensjøvannet med tilknyttet miljøpark. Her er faktisk vannflaten og våtmarksområdet et naturreservat. Det betyr at drift og skjøtsel må ivareta og legge til rette for biologisk mangfold, sier Dag Arne Lier, avdelingsleder i Agaia.

Får egen driftspatrulje
I tillegg til drift, skjøtsel og vedlikehold vil en helårlig driftspatrulje bidra til å skape en bydel det skal være godt å bo og ferdes i. Dette omfatter blant annet reparering av turveier, fjerning av tagging, snekkerarbeid, opprydning, inspeksjon av parker- og friområder og annet arbeid.

– Vi takker for tilliten og gleder oss stort over å sørge for drift, skjøtsel og vedlikehold av bydel Østensjø, avslutter Dag Arne Lier.

 

 

 

Kontaktperson

Dag Arne Lier
Avdelingsleder – Vedlikehold Agaia AS