Agaia vant kontrakten om oppgraderingen av Akersgata

-

Fra venstre bak: Birger Pedersen (Structor), Mari Otterlei (Agaia), Marthe Sandved (Agaia) og Fridtjof Myhrene (Agaia)
Fra venstre foran: Erwin Maningding Romeo (Bymiljøetaten), Edle Marie Stang (prosjektleder Bymiljøetaten), Miro Brnic og Hilde Ellingsen (Bymiljøetaten).

 

Agaia har signert kontrakt med Bymiljøetaten om oppgradering av Akersgata mellom Prinsens gate og Grensen i Oslo.

Akersgata er en av de opprinnelige gatene fra Christian IVs byplan av 1624 som strekker seg fra Kontraskjæret og Akershus festning i sør til Hammersborg i nord. Gateoppgraderingen tar for seg de to kvartalene mellom Prinsens gate og Grensen, kalt Stortings- og Grensenkvartalet.

– Vi er glade for å ha Agaia med oss i dette prosjektet og ser frem til en spennende samspillsfase der vi finner gode løsninger for gjennomføringen. Samspill er foreløpig en nokså ny entrepriseform for Bymiljøetaten, og vi har stor tro på at vi får til et godt samarbeid og prosjekt med Agaia, sier Edle Marie Stang, prosjektleder fra Bymiljøetaten.

Tirsdag 16. januar signerte Agaia kontrakten i Bymiljøetatens lokaler på Hasle.

– Vi er stolte av å få lov til å bidra med oppgraderingen av Akersgata, sier administrerende direktør Petter Vistnes i Agaia.

– I Agaia har vi ambisiøse målsetninger innen miljø, sosiale forhold og forretningsetikk. Det er derfor ekstra gledelig at Oslo kommune setter høye krav innen samme områder. På denne måten kan vi sammen sette standarden for en bærekraftig fremtid.

Oslo kommune stiller høye krav til miljø på sine byggeplasser. For Akersgata gjelder blant annet gjenbruk av materialer og at alle maskiner som benyttes på anleggsplassen skal være utslippsfrie og at alle kjøretøy som benyttes til transport av masser og avfall skal benytte fossilfritt drivstoff.

 

Dette skjer i Akersgata
Strekningen mellom Prinsens gate og Grensen er ca. 240 meter lang og skal oppgraderes for å gjøre forholdene for gående og syklende bedre. Det nye sykkelfeltet vil knyttes til eksisterende sykkelfelt forbi det nye Regjeringskvartalet og videre opp mot Ullevålsveien i nordvestlig retning mot St. Hanshaugen.

Gateopprustningen inkluderer blant annet grønne felt med lokal overvannshåndtering, den historiske trerekken bak Stortinget blir bevart, oppgradert gatebelysning og nytt dekke av naturstein. Fortauet langs hele strekningen avgrenses med oslokantstein mot veibanen. Akersgata har potensiale for økt byliv og en av målsetningene med gateopprustningen er å tilrettelegge for levende og varig uterom hvor gående og syklende kan oppholde seg.

 

Spaden i jorda tidlig sommer 2024
Forventet anleggsstart er tidlig sommer 2024. Agaia og Bymiljøetaten vil i samarbeid bruke starten på året til å detaljplanlegge arbeidene. Anleggsperioden er beregnet til 12-16 måneder.

Prosjektet gjennomføres som en samspillsentreprise, hvor prosjektering og utførelse utføres av Agaia, og med Bymiljøetaten som byggherre.