Agaia skal bygge parkanlegg til Nytt sykehus i Drammen

-

Agaia har inngått avtale med Helse Sør-Øst RHF om bygging og vedlikehold av utomhusanlegget i tilknytning til byggingen av det nye sykehuset i Drammen. Kontraktsverdien er på ca. 142 mnok. inkl. mva.

 

Illustrasjon: Helse Sør- Øst RHF, Link Arkitektur, Ratio Arkitektur og Bølgeblikk arkitekter. 

 

Nytt sykehus i Drammen består av et bygningskompleks på totalt ca. 122.000 m2. Tomten er på 150 mål og ligger på det eksisterende industriområdet på Brakerøya inntil Drammenselva og nær jernbanestasjonen.

Utomhusanlegget, som er på hele 75 mål, omfatter hovedadkomst for alle besøkende, pasienter og ansatte. Adkomstplasser på akuttmottak og hovedinngang skal tilrettelegges for bil og busstransport i tillegg til gode adkomstarealer for gående og syklende. Det skal i tillegg anlegges store grønt og oppholdsarealer med varierte dekker og vegetasjon. Det er lagt vekt på universell utforming og tilgjengelighet for alle.

 

Byggestart for sykehuset var høsten 2019, og full klinisk drift er planlagt til oktober 2025. Byggingen av selve utomhusanlegget starter i april 2023 og skal være ferdig vår/sommer 2025.