Agaia signerte to kontrakter med Oslo kommune

-

Agaia har nylig signert to nye kontrakter med Bymiljøetaten og Oslobygg KF. Samlet har kontraktene en verdi på inntil 125 millioner kroner.

Fra nyttår overtar Agaia drift og skjøtsel av park, torg og byrom i Oslo sentrum på oppdrag for Bymiljøetaten (BYM).

Kontrakten omfatter bydel Sentrum, i tillegg til deler av Frogner, St.Hanshaugen og Gamle Oslo. Delkontrakten inneholder også noen andre anlegg i deler av byen.

Også mindre bygg- og anleggsarbeider, som etablering av nye lekeapparater/lekeplasser, oppgradering av turveier, steinarbeider, trearbeider og lignende, omfattes av kontrakten.

Kontraktsperioden strekker seg over tre år fra 1. januar 2024 til 31.desember 2026, med opsjon på ytterligere tre år. Kontraktsverdien er på cirka 104 millioner kroner.

For Oslobygg KF er det inngått rammeavtale for snørydding, strøing og vårfeiing på 47 skoler i region Oslo vest. Dette omfatter deponering av snø på eiendom, måking av inngangspartier, gang- og rømningsveier, brannkummer, biloppstillingsplasser og oppstillingsplasser for søppelkasser.

Denne kontrakten strekker seg over fire år og har en verdi på cirka 20 millioner kroner. Med opsjoner styrker disse to kontraktene driftsporteføljen til Agaia med 125 millioner kroner de neste årene.

– Det er et stort ansvar å drifte og vedlikeholde disse uterommene som betyr så mye for Oslos befolkning og ikke minst besøkende. Hovedårsaken til at vi vinner kontraktene er våre ihuga medarbeidere som besitter utrolig mye bra kompetanse. I tillegg har vi gjennomført betydelige investeringer i utslippsfrie maskiner, utstyr og biler. Oslo kommune setter høye krav innen bærekraft, noe som passer veldig bra i forhold til vår visjon: Sammen skal vi sette standarden for en bærekraftig fremtid, sier administrerende direktør Petter A. Vistnes i Agaia – som samtidig takker Oslo kommune gjennom Bymiljøetaten og Oslobygg KF for tilliten.