Agaia signerte Akersgata-kontrakt

-

Agaia har signert gjennomføringskontrakt med Bymiljøetaten om oppgraderingen av Akersgata til en verdi av 40 millioner kroner eks mva. Arbeidene starter 1. august.

 

Akersgata er en av de opprinnelige gatene fra Christian IVs byplan av 1624 som strekker seg fra Kontraskjæret og Akershus festning i sør til Hammersborg i nord. Gateoppgraderingen tar for seg de to kvartalene mellom Prinsens gate og Grensen, kalt Stortings- og Grensenkvartalet.

Prosjektet gjennomføres som en samspillsentreprise, hvor Agaia står for prosjektering og utførelse, med Bymiljøetaten som byggherre.

Anleggsperiode på et drøyt år
Anleggsperioden er planlagt fra 1. august 2024 til 29. september 2025. Gjennomføringskontrakten ble signert 2. juli og har en verdi på 40 millioner kroner eks mva for Agaia.

– Vi har gjennomført en konstruktiv og effektiv samspillsfase med Bymiljøetaten, der vi i fellesskap har kommet frem til et omforent prosjektforslag. Sammen har vi funnet de beste løsningene og skapt de beste forutsetningene for oppgraderingen av Akersgata, som har historiske røtter tilbake til 1300-tallet, sier administrerende direktør Petter A. Vistnes i Agaia.


Petter A. Vistnes, Administrerende Direktør i Agaia

Samtidig takker han Bymiljøetaten for tilliten og sier at Agaia ser frem til å starte arbeidene med å skape et levende, vakkert og varig uterom tilrettelagt for byens befolkning og brukere.

Første del av arbeidet vil foregå i begge kvartalene fra 1. august 2024 til 11. april 2025. Siste del av arbeidene vil være i kvartalet mellom Grensen og Karl Johans gate, kalt Grensenkvartalet.

– Vi ser fram til oppstarten i Akersgata i august. Vi er glade for å ha entreprenør Agaia med på laget og har funnet gode løsninger for gjennomføringen under anleggsperioden, sier Edle Marie Stang, prosjektleder fra Bymiljøetaten.

Byråd for miljø og samferdsel, Marit Vea (V) påpeker at oppgraderingen av Akersgata er et viktig bidrag for å legge forholdene bedre til rette for syklister i Oslo sentrum.

– Fremkommeligheten og trafikksikkerheten for syklende blir nå mye bedre, samtidig som færre behøver å sykle på fortauet. Dermed blir det mindre konflikt mellom syklende og gående. Gata skal samtidig bli både grønnere og hyggeligere, så dette blir et viktig løft for bylivet i sentrum, sier Vea.

Dette skjer i Akersgata
Strekningen mellom Prinsens gate og Grensen er cirka 240 meter lang og skal oppgraderes for å gjøre forholdene for gående og syklende bedre. Det nye sykkelfeltet vil knyttes til eksisterende sykkelfelt forbi det nye Regjeringskvartalet og videre opp mot Ullevålsveien i nordvestlig retning mot St. Hanshaugen.
Gateopprustningen inkluderer blant annet grønne felt med lokal overvannshåndtering, den historiske trerekken bak Stortinget blir bevart, oppgradert gatebelysning og nytt dekke av naturstein. Fortauet langs hele strekningen avgrenses med oslokantstein mot veibanen.