Agaia har investert 154 millioner kroner i elektriske maskiner, biler og utstyr

-

Siden 2020 har anleggsgartnerfirmaet Agaia brukt 154 millioner kroner på elektriske maskiner, biler og utstyr.

 

Den siste tilveksten er en 16 tonns elektrisk hjulgraver fra Doosan som nylig ble overlevert til Agaias maskinavdeling i Drammen. I løpet av fjoråret ble også to 24-tonns batterielektriske gravere fra Volvo innlemmet i den elektriske porteføljen hos Norges største anleggsgartnerfirma.

 

Maskin- og utstyrsparken består av et stort antall objekter, fra gressklippere og løvblåsere, til biler, hjullastere og gravemaskiner på flere titalls tonn. På litt over tre år har Agaia tatt store steg i elektrifiseringen.

 

– Vi har valgt å ligge i forkant når det gjelder ny teknologi og har blant annet som mål at hele bilparken skal være utslippsfri innen 2025. Dette gjør oss godt posisjonert i overgangen til det grønne skiftet, sier Svein Erik Bjerkrheim, avdelingsleder for biler, maskiner og verksted (BMV) hos Agaia.

 

Agaia har til enhver tid et stort antall prosjekter gående, i tillegg til de store som Regjeringskvartalet, Drammen sykehus og Skårerparken i Lørenskog. Aktivitetsnivået innen på vedlikehold og skjøtsel er betydelig, blant annet Frognerparken for Oslo kommune.

 

Alle Agaias elektriske maskiner uniformeres likt i en lys blå farge. Denne batterigraveren fra Volvo er i bruk på Skårerparken, hvor byggherre Lørenskog kommune har mål om å redusere klimagassutslipp i hele prosjektet med minst 30-50 prosent.

 

– Vi ønsker først og fremst å sette standard for en bærekraftig fremtid, og det gjør vi blant annet gjennom måten vi produserer på. Utskifting av fossile maskiner til utslippsfritt og fornybart er en sentral del av denne strategien, sier administrerende direktør Petter A. Vistnes i Agaia.

En stor andel av Agaias kontrakter er for offentlige byggherrer, hvor klima- og miljøkrav stadig skjerpes.

 

Administrerende direktør Petter A. Vistnes i Agaia.

 

– I forhold til kravene, som kommer både fra EU, fra politisk hold og byggherrer skal vi hele tiden ligge i forkant. Det handler rett og slett om «licence to play», avslutter Vistnes.