Regjeringskvartalet K-205
-

At vi er stolte over at Statsbygg ville inngå den største utenomhus-kontrakten i Norge med oss i Agaia, er ingen hemmelighet. Det som skal bygges er noe hele landet skal bli stolte av, spesielt når det kommer til bærekraft, miljømessige løsninger og mennesker i fokus.

Prosjektdetaljer:
Oppdragsgiver: Statsbygg
Når: Pågående
Verdi: 950 MNOK inkl. mva

Kontrakten ble inngått 2020 og er pågående arbeid som vil gå over tid. Målet er å skape et levende, vakkert og varig uterom. For å få til det må man også tenke nøye gjennom alt det som foregår under bakken.

Rør og kabler skal legges, veier skal bygges, stein skal plasseres og planter plantes. Kort sagt alt som foregår over og under bakken skal utføres.

Selvfølgelig med full oppmerksomhet på bærekraft, og ved å ta i bruk miljøvennlige løsninger som gir minst mulig utslipp. Det klimamessige avtrykket skal bli så lite som det lar seg gjøre.

Totalt areal for perimeterområdene er ca. 11.200 m² og for plassene og Akersgata ca. 17.500 m². Totalt areal byrom og gater er på ca. 34.000 m².

La oss skape noe fint sammen.

Vil du ta din idé og visjon til virkelighet? Vi har lang erfaring med store og små uteroms-prosjekter og er landets største aktør innen både vedlikehold og nyanlegg.